Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvajánló

Izing Klára: Karma Könyv
Sanoma Budapest kiadó

709010f.gif

A karma szanszkrit szó, amely "cselekvés"-t jelent. Pontosabban azt, hogy minden egyes cselekedetünk, gondolatunk meghozza a maga gyümölcsét. A karma szerint semmi sem történik véletlenül, hiszen a karma törvénye kizárja a véletlen fogalmát. A karma ismeretében - legyen akár egyéni, akár családi - megérthetjük és elfogadhatjuk, hogy mindenfajta igazságtalanság csak látszat.

Annie Besant: Karma, újraszületés, dharma
Magyar Teozófia Társulat

178054f.gif

 Annie Besant, a teozófia egyik nagy tanítója jól ismert a spirituális úton járók között. mondanivalójának mélysége elevenen hatol át évtizedek távolán, üzen nekünk és tanít bennünket, útkeresőket.
Ez a könyv három írását, előadását tartalmazza: a Karma és az Újraszületés korábban magyarul már megjelent műveinek újrafordítása, valamint egy nyelvünkön először napvilágot látó műve került a kötetbe, a Dharma. A létezés nagy és örök törvényei lehetne a kötet találó alcíme, mivel az írások a mindenséget (így az embert is) egyértelműen működtető törvényekbe vezetnek be bennünket.

Paul Roland: A reinkarnáció
Saxum Kiadü Kft., 2009

736258_5.jpg

A sok képpel, fotóval illusztrált könyv a reinkarnációról és a halálközeli élményekről beszél: időrendi sorrendbe rendezett történetek sorával, híres emberektől származó idézetekkel, klinikai halálon átesettek beszámolóival, mint pl. Elisabeth Taylor, vagy a Beatles és Elton John reinkarnációs történetével. Érdekes, olvasmányos könyv, nem téríteni, hanem szórakoztatni kíván.

Barbara Y. Martin - Dimitri Moraitis: A karma és a reinkarnáció örök törvénye
Édesvíz Kiadó, 2011

716723f.gif

Rendkívüli életek sorozatán vagyunk túl valamennyien, ezeknek köszönhetjük jelenlegi életünket. És jelenlegi életünk készít fel az ezután következőkre. Van élet a halál után és ezt Barbara Martin a saját szemével látta. A karma és a reinkarnáció örök törvénye személyes beszámoló az újjászületés bonyolult világáról. Martin és társszerzője, Dimitri Moraitis közvetlen benyomásokon alapuló kötete a túlvilágról és a szellemvilágban szerzett megdöbbentő látnoki tapasztalatokról szól. Ez a karma rejtelmeit taglaló gyakorlati kézikönyv a spirituális síkok részletes térképe, a reinkarnáció működésének pontos ábrázolása. Olyan kérdésekre kapunk választ, amelyek minden szellemi úton járó embert foglalkoztatnak: Feltárul előttünk a másvilág szerkezete és a karma működése. Hasznos tanácsokat kapunk a karmikus helyzetek megoldásához és a rossz karma létrehozásának elkerüléséhez. Rádöbbenünk spirituális feladatunkra. Segítséget kapunk a karmikus eredetű problémák felismeréséhez és feloldásához. Mély megértésre teszünk szert a személyes jellegű pénz, kapcsolatok, hivatás, lélek és test karmáját illetően. Megismerjük a nemzeti, faji, vallási karmát, illetve az egész világ sorsát érintő közös karmát is, amelybe beletartozik civilizációnk mostanában sokat vitatott túlélése, jövője is. A karma és a reinkarnáció örök törvénye nagyszerű olvasmány a spirituális út elején járóknak szintúgy, mint a haladó tanulóknak. Valamennyien egy bonyolult isteni terv részei vagyunk. Ha e terv szerint cselekszünk, teljesíteni fogjuk földi küldetésünket. Ez a könyv épp ebben segít, rávezetve minket annak az ösvénynek a felismerésére, amelyen haladnunk kell.

Pandit Radzsmani Tigunait Ph.D.: A köztes lét titka - Halálból az Újjászületésbe - Karma és Reinkarnáció
Danvantara Kft, 2007

679792_4.jpg

Egy hétköznapi ember szemében a halált sötétség kíséri, a halál útkeresői számára azonban, az örökkévalóság fényétől ragyog. Ezek a látók saját tudatuk belső világát tanulmányozzák a lélek fényénél. Tapasztalataik egyáltalán nem hasonlítanak a halál markába került, majd onnan valami módon kiszabadult emberek halálközeli élményeihez, amit pedig a mennyről és pokolról, Istenről, a gonoszról, és az angyalokról mesélnek, az eltér a vallásos szövegekből ismert képtől, és fontosabb is azoknál.

Deepak Chopra: Élet a halál után
Édesvíz Kiadó, 2008

680396_4.jpg

Deepak Chopra olvasók millióira gyakorolt nagy hatást azáltal, hogy érthetően, ám a téma költőiségét és csodáját megőrizve szólt mély spirituális kérdéseinkről. Ezúttal a legnagyobb rejtély felé fordul: Mi történik a halálunk után? Rengeteg bizonyítékot mutat be, hogy megértsük: nem választja el áthatolhatatlan fal a „másik oldalt”, sőt, egyetlen valóság ölel fel minden világot, időt és helyet. Életünk végén ugyanannak az utazásnak egy újabb szakaszába lépünk, amelyen most is járunk.   

Balogh Margit: Akik sokszor élnek - Évszázadokon átívelő reinkarnációs történet         

Hermit Könyvkiadó Bt., 2010
tn6_b868546.jpg

Szepes Mária édesanyjának méltatlanul elfeledett, mindössze egy kiadást megélt és ma már szinte fellelhetetlen okkult-ezoterikus regényét tartja kezében a tisztelt Olvasó.
Ez a regény évszázadokon átívelő inkarnációs úton vezet végig, ebben hasonlít a Vörös Oroszlán című okkult regényre. Itt érthetjük meg, hogy hogyan kapcsolódunk egymás életébe és mi az az ősi szál, ami mentén haladunk? Milyen spirituális fejlődési utat kell bejárnunk? Milyen új képességeket szerzünk a megismerés során? Hogyan szövi a karma törvénye az életünket? Mit és hogyan kell megtanulnunk, megvalósítanunk a sors által reánk ruházott feladatokból?
Ezekre a kérdésekre válaszol a lebilincselően érdekes, ezoterikus-okkult tanításokkal átszőtt történet.
 

Kövesi Péter: Időkapu - Reinkarnáció és korregresszió
Bioenergetic Kft., 2006

tn6_b320001.jpg

„Az életet csak visszafelé érthetjük meg, de csak előrefelé élhetjük.” Kierkegaard gondolatát ma is nagyon aktuálisnak tartom, ezért választottam könyvem mottójául: Az idő egyetlen végtelen folyam a múltból – a jelenen át – a jövő felé. Hozza magával az éltető erőket, de görgeti a fejlődést gátló hordalékot is. Semmi nem indokolja, hogy különválasszuk az előző életek terápiás felidézését a jelen élet előző eseményeit feldolgozó korregressziós módszerektől. Több száz terápiás ülés tapasztalataival a hátam mögött, most a szintézis igényével szeretnék olyan módszereket ismertetni, amelyek nem csak a felidézésre, de a problémás helyzetek megoldására, terápiára is alkalmasak. Szükségünk van arra, hogy megismerjük a megváltozott tudatállapotokat, hogy alapvető ismeretek birtokába jussunk, és képesek legyünk a pozitív élményeket megerősítésként, a negatívakat pedig átírva, segítő módon áthozni és integrálni jelen életünkbe. Meggyőződésem, hogy mindennek, ami megtörténik, létjogosultsága van. Ha pedig teszünk valamit, miért ne műveljük sokkal jobban?

Rudolf Steiner: Reinkarnáció - Az újjászületés tana
Hermit Könyvkiadó Bt., 2006

tn6_b319625.jpg

Az élet mélyebb értelmének és az ember földi sorsának kérdései szorosan összefüggnek a következő kérdéssel: Egyszeri-e az élet vagy mindig újabb és újabb megtestesülések egymásra következése? Ez utóbbi véleményt egyre többen osztják napjainkban, mint ahogy az a számos "Újra megtestesüléssel" foglalkozó publikációból is kivehető. 

Papus (Dr. Encausse, Gérard): Reinkarnáció
Hermit Könyvkiadó Bt., 2005

tn6_b242544.jpg

 A reinkarnáció a lelki elv visszatérése egy új fizikai testbe. A földi életünk során létrehozzuk a jövőbeli végzetünket. A fizikai test halálakor az ego egy alacsonyabb szintről egy magasabb szintre kerül: fejlődik. Ellenkezőleg pedig, amikor megtörténik a születés egy új testbe, akkor az ego egy magasabb szintről egy alacsonyabb szintre lép. De a magasabb és alacsonyabb szintek közötti váltakozás alatt a fizikai, asztrális és pszichikai lény folytatja az előrehaladó folyamatot időben és térben, így az ego emelkedéseit és aláereszkedéseit csak az ego érzékeli, és nincs befolyással az univerzum általános folyamataira. A reinkarnációk között, a halhatatlan lélek boldogságának feltételeit élvezi, annak az eszmének megfelelően, amelyet a testet öltése alatt hozott létre. A gazdag ember, aki rosszul használta a gazdagságát, vagy egy hatalommal bíró ember, aki rosszul bánik a hatalmával, olyan feltételek mellett fog reinkarnálódni, ami által arra lesz ítélve, hogy küzdjön a viszontagságokkal majdnem egész életén keresztül. Ezek a viszontagságok nem istentől erednek: ezek a halhatatlan lélek előző életéből erednek. De ezalatt a testet öltés alatt a lélek képes lesz arra, hogy visszaszerezze egy részét annak, amit elvesztett, a megpróbáltatásokban tanúsított türelem és a küzdelemben való kitartás révén. A fejlődés tehát általánosságban mindenki számára lehetséges, és közvetve minden egyén számára lehetséges. Minden lény rögtön képes felemelkedni vagy aláereszkedni a társadalmi ranglétráján, vagy a jelenlegi életében vagy a következő inkarnációja során. 

Carol Bowman: Visszatérés a mennyekből - A családon belüli reinkarnáció különleges..

Édesvíz Kiadó, 2005

tn6_2000003140990.jpg

A reinkarnáció kutatása a racionális tudomány művelőinek többsége szerint még ma sem minősül szigorúan vett tudományos szakterületnek. Ám folyamatosan nő azoknak a szakembereknek a száma, akik egyre növekvő hittel és elkötelezettséggel erednek e ma még feltérképezetlen, módszertanát is éppen napjainkban kikristályosító terület titkainak nyomába. A Visszatérés a mennyekből nem vallásos vagy elméleti könyv. Leíró jellegű, az egészen kis gyermekek közvetlen megfigyelésén alapul. A szerző anyaként kezdte az esetek gyűjtését, mert szerette volna megérteni gyermekei feltoluló emlékeit. Kutatásait könyv követte, amelynek megjelenése után több száz esetről tudósították a lelkes olvasók. Ezeket feldolgozva Bowman felfigyelt a nagyszámú esetre, amelyben a gyermek nyilvánvalóan egy elhunyt családtag életének eseményeit elevenítette fel. E könyv a családi visszatérés eseteiből is a legmarkánsabbakat tartalmazza. Rávezeti az olvasót, hogy a reinkarnációt egészen más nagyon is személyes megvilágításban értelmezze, s eltölti a szeretett személyekkel való újbóli találkozás reményével. Carol Bowman könyve szívet melengető spirituális ajándék mindazoknak, akik a lélek halhatatlanságába vetett hitük megerősítésére vágynak. Ajánljuk persze a még kétkedőknek is, akiket bizonyosan komoly mérlegelésre késztetnek a felsorakoztatott tények. Lenyűgöző olvasmány, amely nem csak intellektusunkat teszi próbára a felvetett kérdések által, de gyógyító, reményt adó, vigasztaló érzelmi táplálék is. A gyermekek előző életéből felbukkanó emlékeket mindig is különösen megrázónak és meggyőzőnek találtam. Ha megengedjük gyermekeinknek, hogy beszámoljanak az emlékeikről, félelem nélkül fognak tudni kommunikálni róla. Carol Bowman könyve segítségünkre van a megértésben és a kommunikációban egyaránt. - Brian Weiss, MD., a Mesterek üzenetei című könyv szerzője A több száz esetből Bowman kiszűrte számunkra az előző életükre visszaemlékező gyermekek leghitelesebb történeteit. A legjellemzőbb karakterisztikus vonások, amelyek megjelennek az esetleírásokban, a következők: Tárgyszerű: előadásmód Amikor a kisgyerekek előző életükről beszélnek, hangjuk komollyá válik, és egyáltalán nem hasonlít a szokásos éneklős handabandázásra. A felnőtteknek mindig feltűnik, milyen nyugodt ilyenkor a gyermek, szinte felnőttes, amíg előző életéről beszél. A részletek tartóssága Ellentétben a fantáziáló gyermek meséjével, az emlékek tényei és fontosabb adatai nem változnak, akárhányszor is ismétli el a gyermek, bár nyelvi kifejezőkészségének fejlődésével ugyanazokat a részleteket egyre szabatosabban tudja előadni. Az élmény mögötti tudás A gyermekek a múlt olyan eseményeiről és tényeiről beszélnek, melyeket nem tudhattak meg normális körülmények között, és az élmény mögött húzódó érzelmeknek csak a felnőttekre jellemző megértését tanúsítják. Emlékezés a halálra A szülők legnagyobb ámulatára, a gyermek tárgyszerűen elmeséli, hogyan lőtték le vagy hogyan halt meg egy autóbalesetben, ráadásul néha klinikailag pontos adatokkal is szolgál. Furcsa viselkedés és fóbiák A szülőket megrémítő megmagyarázhatatlan viselkedés és félelmek tökéletesen érthetővé válnak a múlt főleg a halál módjának ismeretében. A kapu csak rövid időre nyílik meg A gyermekek aránylag rövid ideig képesek feleleveníteni előző életük emlékeit, általában két és hét éves koruk között: a megvilágosodás pillanatai rövidek, és szórványosan jelentkeznek. A világhírű: médium, James Van Praagh szerint ezek az igaz történetek nem csak a szülők, de mindenki számára hatalmas tanítást kínálnak. Némelyikük új szempontból vet fel komoly metafizikai kérdéseket, elég, ha a Hogyan választjuk meg szüleinket? című: kérdést vizsgáljuk. Más esetek a vetélés és az abortusz témájában hoznak felszínre új vizsgálódási kiindulópontokat. De mindegyikben közös az a tanítás, hogy a halál nem jelenti az élet végét, és hogy kapcsolataink a halálon túl is tovább élnek. Carol Bowman Philadelphia mellett él férjével. Két gyermekük már főiskolára jár. Írásain, gyakori előadásain, TV-szereplésein mint az Oprah, a Jó reggelt Amerika!, és a Megoldatlan rejtélyek keresztül Bowman szülők millióinak a szemét nyitotta fel, hogy a gyerekek bizony visszaemlékezhetnek előző életükre. Még fiatal szakterületének máris elismert tekintélyének tartják. Bowman, aki diplomás tanácsadó, előző életekre koncentráló tanácsadást és terápiát végez. Továbbra is kitartóan nyomoz családi visszatéréses esetek után. 

Noel Langley: Cayce a reinkarnációról
Édesvíz Kiadó, 2004

tn6_2000000682990.jpg

1923. augusztus tizedikének forró délutánján az Ohio állambeli Dayton egyik szállodai szobájában Edgar Cayce a híres amerikai látnok élete legmegrázóbb sokkjára ébredt hipnotikus álmából. Amikor ugyanis Cayce a hithű ortodox protestáns visszahallotta saját gyorsírója által feljegyzett szavait, egyre fokozódó rémülettel szerzet tudomást arról, hogy a reinkarnáció törvényét egyértelmű nyomatékkal elvitathatatlan ténynek nevezte. Első ijedségében azt hitte, hogy a gonosz erői hirtelenében megkaparintották és magatehetetlen eszközükké tették a tudatalattijában rejlő, tisztánlátó képességeket. Ekkor már húsz éve diagnosztizált és gyógyított hipnotikus álmában megjelenő úgynevezett "fizikai igazlátások" segítségével, de arra még soha nem kérték, hogy az okkultizmus tiltott területére merészkedjék. Amint azonban egyre több és több tapasztalatot szerzet kliensei elöző életei és jelenlegi sorsa összefüggéseiről, kénytelen volt belátni, hogy a reinkarnáció valóban elvitathatatlan tény. Ez a kötet húsz év igazlátásaiból közöl részleteket, amelyek nem annyira fizikai, mint inkább lelki életvezetésbeli kérdésekkel foglalkoznak. Csupa mélyen gyökerező probléma kerül mikroszkóp alá annak fényében amit Ceyce az illető személynek a földön eltöltött elöző életekből származó "karmikus mintájának" nevezett. A léleknek (Cayce szavával: entitásnak) az a feladata a földön, hogy önző késztetéseit visszaszorítja, alkotó erőit pedig kibontakoztatja. Ez a könyv egyszerű és közérthető nyelven ismertet néhányat a Cayce feljegyzésekben szereplő igazlátásokból. Különös és izgalmas történetek ezek: hozzásegíthetik az olvasót egy olyan gyakorlati életfilozófia elsajátításához, amely a "karmikus mintákkal" is számolva eligazít a mindennapi élet nehézségeiben.

Judy Hall: Reinkarnációs terápia
Bioenergetic Kft., 2007

tn6_b225489.jpg

A könyv az elméleti ismereteket gyakorlati tanácsokkal ötvözi.

Wictor Charon: Emlékezés előző életekre
Magánkiadás, 2009

tn6_b834428.jpg

A hermetikus hagyomány azt tanítja, hogy a halál nem valami különleges állapot, hanem a mindennapos mély alvás ikertestvére. Az alvást már régóta összehasonlítják a halállal, mindössze annyi különbséget felvéve, amennyi az álmodás és az álomtalan mély alvás között van.
A tudat csodálatosan tiszta, látásunk minden oldalra kiterjedő lesz, egyszerre elvész az idő és tér szemléletének formája, a dolgok többé nem okozati és időrendi sorban jelennek meg előttünk, hanem keverten. A múlt összeolvad a jövővel és a jelennel, lehetetlenség megkülönböztetni, mi volt előbb és mi volt utóbb, egészen bizonytalan a tér érzékelése is és ami a legfurcsább, úgy tűnik, hogyha bármilyen helyre rágondolunk, vagy ilyesmi csak felmerül bennünk, rögtön ott találjuk magunkat.
Tulajdonképpen bizonyos szimbólumok objektiválódása, vagyis megtestesülése az inkarnációk mozgatóeleme.

Richard Webster: Útmutató előző életeink megismeréséhez
Bioenergetic Kft., 2007

tn6_b323883.jpg

A megfelelő időben előhívott előző életekből származó emlékek hasznunkra válhatnak, segíthetnek rátalálni életünk értelmére, begyógyítani lelki sebeinket, hozzájárulnak karmánk megtisztulásához és az előző inkarnációkból származó adottságaink, tehetségünk felfedezéséhez. A könyv akkor is kitűnő olvasmány, ha egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyenek lehetettünk előző életeinkben.

Ursula Demarmels: Ki voltam előző életemben? - A spirituális visszavezetések pozitív hatásai
Almandin Kiadó, 2009

tn6_b349118.jpg

Az újjászületésben való hit egyidős az emberiséggel. A spirituális visszavezetések lehetővé teszik, hogy emlékezzünk korábbi életeinkre, hozzájárulnak ahhoz, hogy megszabaduljunk félelmeinktől és blokádjainktól, jobban megismerjük karmikus kapcsolatainkat, és ezáltal mai életünkben könnyebben boldoguljunk.

Dávid Márta Barbara:Választ adó előző életek
Fapadoskönyv Kiadó, 2011

tn6_b955967.jpg

Nagyon sok elméleti munka jelent meg már nálunk a reinkarnációról, az előző életekbe való visszautazásról, gyakorlati vonatkozásukról azonban csak a betegségek megszüntetésével kapcsolatban került napvilágra néhány mű. Dávid Márta Barbara írása hiánypótló mű, mert a benne olvasható regressziós utazásokkal arra mutat rá, hogy zsákutcába jutott, megoldhatatlannak tűnő kapcsolatainkat (párkapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, stb.) miként tehetjük ismét harmonikussá azáltal, hogy az aktuális előző életünkbe való visszautazással megismerjük a kialakult helyzet valódi okát.

Gill Farrer-Halls: Karma és sorsalakítás
Bioenergetic Kft., 2007

tn6_b331460.jpg

A karma a végső következménye mindannak, amit valaha tettünk, amit éppen teszünk és amit tenni fogunk. Életünkben minden mozzanat egy okozat és egyben egy következő esemény megszületésének oka is. Ez a karma törvénye.

Lónay Gyula: A Gangesz ajándéka - Reinkarnációs szerelmi történet a Gangesztől a Tiszáig
Unisher Kiadó, 2005

181767f.gif

E mű nemcsak az örök szerelmet példázza, hanem ugyanakkor filozofikus és istenkereső. Nyolc fejezeten át tizenhárom korban mutatja be az emberek mindennapi örömét és vívódásait egy kifejezetten izgalmas kalandregényben.

"A Gangesz ajándéka az élet ajándéka is. A meseszerűség ellenére nagyon is valós tényt és összefüggést tartalmaz. Célom az volt, hogy aki kezébe veszi ezt a könyvet, az egyes részein elgondolkodjon. Találja meg az olvasó e regényben az olvasás élvezetét és a magának tetsző fonalat, legyen az a társadalom bármely tagja. További törekvéseim az egymás megértésének segítése is, hogy mindenki bizonyos küldetéssel jött világra, amelyet tiszteltben kell tartanunk, mert az Isten mindenütt ugyanaz, csak a hódolás a tánc más. Mindenkinek meg kell értenie, a világ sokszínű, és ez így jó." (a szerző)

Szvámí Ráma: Szabadulás a karma kötelékéből
Mandala-Veda Könyvkiadó

170974f.gif

A kötetben olvasható nyolc tanításban Szvámí Rama az emberre háruló leglényegesebb felelősségnek, önmaga megértésének távlatait mutatja meg. A karmát, vagyis a cselekvés és a létezés működését több szálból sodort kötél jelképezi, ami a szenvedés szorításában tartja és számos újjászületésbe kényszeríti az ént. A karma kötelének szálait a cselekedetek, a gondolatok, a vágyak és a személyiségnek az öntudatlan elme mélységeiben megbúvó, rejtett hajlamai alkotják. A karma ezen alkotóelemeinek a hatása abban áll, hogy az elcsöndesülés keresése közepette az állandó háborgás és a kifelé-irányultság állapotában tartják az elmét. Ennek eredményeképpen az elmét rabul ejtik a tárgyak, az eszmék stb.

Tom Shroder: Visszatérő lelkek - Múltbéli életek tudományos bizonyítékai Ian Stevenson professzorral a reinkarnáció nyomában
M-érték Kiadó, 2003

168436.jpg

Tom Shroder újságíró korunk megdöbbentő, ismeretlen történetei közül mesél el egyet. Azoknak a fiatal gyermekeknek az ezreiről szól, akik előző életükre emlékeznek. Az apróságok részletes, pontos és érzelemgazdag adatokat közölnek olyan emberekről, akik az ő születésük előtt haltak meg, és akik ők saját maguk voltak - a gyermekek állítása szerint. A Visszatérő lelkek lebilincselő közvetlen beszámoló az elmúlt életek meggyőző tudományos bizonyítékairól. Ezek nem pszichiátriai kezelésben részesült felnőttek hipnózisban elmondott vallomásai, hanem egyenesen azoknak az apróságoknak és gyerekeknek az állításai, akik önkéntelenül beszélnek előző életükről.

Horváth Andrea: Karma és reinkarnáció - Miért kell újjászületnünk?
Anno Kiadó

bk044001nagy.jpg

Ez a könyv a reinkarnációról szól. Emberekről, történetekről, esetekről, akik sejtik, érzik vagy konkrétan tudják, hogy nem ez az egyetlen, tiszavirág életű földi életük volt, vagy valami módon mások előző életeibe látnak.

Jankovich István: Reinkarnáció- Valóság-e az ujjászületés?
Édesvíz Kiadó, 1998

686740_5.jpg

Dr. Hirosi Motojama: Karma és reinkarnáció - Kulcs a spirituális fejlődéshez és a megvilágosodáshoz
Édesvíz Kiadó

Mr. Motojama szilárdan hisz abban, hogy a lét célja az egyén spirituális fejlődése, amelyhez a karma és a lélekvándorlás természetének megértése nélkülözhetetlen. Jelen kötet nem vitairatnak készült a karma és lélekvándorlás igazsága mellett vagy annak ellenében, hanem arra törekszik, hogy megmagyarázza ennek az egyetemes világtörvénynek a működését. A könyv anyagát annak az ötven évnek a tapasztalatai alkotják, amelynek során dr. Motojama spirituális konzultációkat folytatott az azóta elhunyt Motojama tiszteletessel (egykori tanítójával).

Dr. Bruce Goldberg: Előző életek, jövendő életek - Hipnózis, reinkarnáció, karma

goldberg_elozo_eletek_jov_eletek--371x640-.jpg